Societatea de audit Audit DATA oferă servicii de contabilitate:

1. Ținerea evidenței contabile și fiscale, prezentarea rapoartelor, servicii de contabilitate.

Sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, generalizare a elementelor contabile şi de raportare financiară. Aici se includ o gamă largă de servicii de evidenţă contabilă si servicii de contabilitate, incepând de la procesare și sistematizarea documentelor primare si finisind cu întocmirea și prezentarea rapoartelor în autoritățile fiscale și statistice, precum și fondul de asigurări sociale obligatorii.

2. Outsourcing: atragerea companiei de audit în calitate de contabil-sef cu sau fără pastrarea personalului in contabilitate primara.

Acest tip de serviciu oferă o şansă de a obţine servicii din partea unor specialişti de înaltă calificare, la un preţ avantajos, fără a oferi birou, fără a achita impozite la salariu, etc. achitând doar preţul pentru serviciile solicitate.

Avantajele Outsourcing-ului:

  • Testat în timp , „Outsourcing-ul în sfera contabilității ” e mult mai ieftin decit achitarea salariului lunar unui contabil personal,
  • Se efectueaza auditul gratuit pentru soldurile contabile primite, iar apoi se selecteaza un tarif competitiv pentru întreprinderea Dvs.,
  • Tarifele sunt fixe,
  • Se asigura acces deplin la baza de date,
  • Contabilul este mereu la dispoziție,
  • Nu trebuie să vă mai preocupati de ce, cind si unde trebuie să prezentați,
  • Se monitorizeaza în timp util modificările recente ale legislației în vigoare,
  • Personalul este cu vastă experiență în dopmeniul auditului și a contabilității.

3. Organizarea contabilităţii financiare și manageriale: organizarea evidentei contabile la intreprinderile nou create sau gasirea unor mijloace pentru optimizarea evidentei contabile in cadrul companiilor deja existente.

4. Restabilirea evidentei contabile: restabilirea evidentei contabile se efectueaza la intreprinderile unde evidenta contabila nu a fost ţinuta, nu a fost păstrata, sau a fost organizata în mod necorespunzător pentru a evita sanctiunile autoritatilor de control.

5. Acordare a asistenţei la automatizarea evidenţei contabile.

6. Planificare fiscală şi de calcul al obligaţiilor de plată la buget pentru persoane fizice și juridice, cu întocmirea și prezentarea declaraţiilor fiscale.

help close