Audit Data SRL oferă următoarele servicii de audit:

1. Auditul general al agenţilor economici cu confirmarea rapoartelor financiare:

Scopul unui audit este să îmbunătățească gradul de încredere al utilizatori-lor vizați ai situațiilor financiare.

Acest lucru este obținut prin exprimarea unei opinii de către auditor cu privire la faptul dacă situațiile financiare sunt pregătite sub toate aspectele semnificative în conformitate cu un cadru general de raportare financiară aplicabil.

El se efectuiază prin examinarea independentă a rapoartelor financiare anuale, a rapoartelor financiare anuale consolidate şi a altor informaţii, aferente acestora, ale entităţii auditate pentru exprimarea unei opinii profesioniste a auditorului asupra corespunderii lor, sub toate aspectele semnificative, cerinţelor stabilite faţă de aceste rapoarte .

2. Servicii de audit conexe:

Misiune pe baza procedurilor convenite în conformitate cu acest ISRS: misiune pe baza procedurilor convenite poate presupune ca auditorul să efectueze anumite proceduri cu privire la elementele individuale ale datelor financiare (de exemplu, datoriile comerciale, conturile de creanţe, cumpărările de la părţi afiliate şi vânzări şi profituri ale unui segment al unei entităţi), la o componentă a situaţiilor financiare (de exemplu, un bilanţ), sau chiar la un set complet de situaţii financiare, inclusiv:

  • 2.1. Servicii de audit privind verificarea îndeplinirii indicatorilor necesari pentru dobândirea și menținerea statutului rezidentului parcului pentru tehnologia informației, în conformitate cu cerințele Deciziei Nr. 387 din 30.12.2022 a Administrației Parcului pentru tehnologia informației „MOLDOVA IT PARK”, cu privire la stabilirea indicatorilor în vederea efectuării verificării anuale a activității rezidenților Parcului IT, în conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei.
  • 2.2. Servicii de audit conexe privind confirmarea investițiilor, in conformitate cu prevederile Legii Nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova.
  • 2.3. Servicii de audit conexe privind confirmarea posibilității majorării capitalului social al întreprinderilor.
  • 2.4. Audit fiscal: verificarea corespunderii contabilitatii fiscale a intreprinderii cu legislatia fiscala a Republicii Moldova.
  • 2.5. Audit de revizuire: reprezinta o analiza obiectiva si impartiala a situatiei economice a intreprinderii efectuata intr-un interval de timp restrins.
  • 2.6. Audit cu destinatie speciala: reprezinta auditul efectuat asupra unei secțiuni sau a unei părți din contabilitatea intreprinderii, etc.
  • 2.7. Pentru camera de înregistrare – posibilitatea majorării capitalului autorizat din diverse surse: profit reportat, împrumuturi ale fondatorilor, capital de rezervă.
  • 2.8. Auditul întreprinderilor municipale și de stat + societăți pe acțiuni cu 50% sau mai mult din stat, precum și al întreprinderilor mijlocii și mari – audit obligatoriu.

3. Analiza activităţii economico-financiare;

4. Elaborarea şi propagarea materialelor metodice, recomandărilor privind evidenţa contabilă, impozitarea, auditul;

5. Asistenţă în domeniul managementului;

6. Asistenţă în administrare, reorganizare şi lichidare;

7. Îndeplinire a funcţiilor cenzorului/comisiei de cenzori.

help close