1. Servicii în domeniul resurselor umane (cadre):

 • Perfectarea documentelor şi evidenţa personalului în cadrul întreprinderii conform legislaţiei;
 • Calcularea nivelului minim de salarizare conform categoriilor;
 • Elaborarea statelor de personal şi a regulamentului intern;
 • Elaborarea si întocmirea contractelor individuale de muncă și de răspundere materială;
 • Elaborarea fişelor de post;
 • Întocmirea tabelelor de pontaj;
 • Întocmirea registrelor de evidenţă a personalului;
 • Restabilirea arhivei personalului;

2. Servicii în domeniul protecţiei muncii:

 • Întocmirea documentelor în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă;
 • Elaborarea instrucţiunilor de protecţie pentru fiecare funcţie;
 • Consultanţă referitor la instructajul introductiv și la locul de muncă;

3. Servicii de asistenţă juridică:

 • Întocmirea contractelor de colaborare cu partenerii;
 • Întreprinderea măsurilor de rambursare a datoriilor de la debitori;
 • Întocmirea cererilor, reclamaţiilor, reprezentarea în instanțele de judecată;
 • Asistenţa juridică la fondarea, înregistrarea întreprinderii, suspendarea sau încetarea activităţii economice a întreprinderii.

4. Servicii de evaluare a Bunurilor Imobile:

 • Evaluarea întreprinderilor;
 • Evaluarea apartamentelor;
 • Evaluarea caselor de locuit;
 • Evaluarea garajelor;
 • Evaluarea clădirilor comerciale şi industriale;
 • Evaluarea clădirilor comerciale şi industriale nefinisate;
 • Evaluarea edificiilor, etc.

Evaluarea imobiliară este o analiză, o opinie sau o concluzie referitoare la natura, calitatea, valoarea sau uitilitatea unor anumite interese sau aspecte, ale unei anumite proprietăţi imobiliare, exprimată de o persoană imparţială specializată în analiza şi evaluarea proprietăţilor, care este evaluatorul imobiliar.