Societatea de audit „Audit-DATA” SRL este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1008600016392, din data de 17.03.2008, certificat de înregistrare MD nr. 0078164.

Societatea de audit acordă o gamă largă de servicii, la o calitate ireproşabilă, în termenii clientului, la preţuri avantajoase. Este dotată cu tehnică, utilaj şi echipament necesar pentru îndeplinirea serviciilor de audit şi altor servicii conexe, are practică largă privind deservirea agenţilor economici din diferite ramuri ale economiei naţionale a Republicii Moldova.

Valoarea propunerii pe care v-o facem este simplă:
„Să lucrăm împreună cu Dumneavoastră ca un partener de afaceri de încredere, ca parte a unei echipe, asigurând un serviciu valoros care răspunde tuturor riscurilor asociate şi nevoilor activităţii şi care vă aduce valoare prin analize şi soluţii în profunzime și care asigură calitate în tot ceea ce facem.”

Societatea dispune de personal calificat, deţinători de certificate de calificare în domeniului auditului general, cu o vastă experienţă în domeniul auditului, contabilităţii şi analizelor.

Societatea de audit este membru al asociaţiei „AFAM – Asociaţia Firmelor de Audit din Republica Moldova.

Personalul societăţii de audit acordă mare atenţie sporirii nivelului profesional, frecventând cursurile ridicării calificării în Centrul de perfecţionare a cadrelor „AFAM”, participă activ la seminarele organizate de Centrul de reciclare a cadrelor „CIPAM”.

help close