Auditul general are ca scop să îmbunătățească gradul de încredere al utilizatorilor vizați ai situațiilor financiare. Acest lucru este obținut prin exprimarea unei opinii de către auditor cu privire la faptul dacă situațiile financiare sunt pregătite sub toate aspectele semnificative în conformitate cu un cadrul general de raportare financiară aplicabil.

Auditului obligatoriu sunt supuse:

a) situațiile financiare individuale ale entităților mijlocii și entităților mari, ale entităților de interes public și ale altor entități, conform legislației în vigoare;

b) situațiile financiare consolidate ale grupurilor, conform prevederilor art. 27.

Rolul auditului financiar:

  • Verifică respectarea cadrului conceptual al contabilității, a procedurilor intern stabilite de managementul agentului economic
  • Verificarea și certificarea reflectării corecte în contabilitate a situațiilor financiare, imaginea lor fidelă, clară și completă pe întregul exercițiu financiar.

Obiectivele fundamentale urmărite în cadrul unei misiuni de audit financiar:

  • Autorizarea, prin care se oferă asigurarea că în unitate au avut loc doar evenimente și tranzacții autorizate
  • Justificarea și evaluarea, prin care se verifică existența activelor înregistrate și a valorii acestora și a faptului că societatea operează în conformitate cu politicele și procedurile impuse de conducere
  • Conformitatea prin care se asigură înregistrarea corectă a informațiilor contabile în concordanță cu legislația în vigoare
  • Arhivarea și păstrarea informațiilor în securitate, în confomritate cu timpul impus prin lege
  • Supervizarea, se referă la un control detaliat asupra calității înregistrărilor contabile și a operațiunilor efectuate zilnic

Auditul situațiilor financiare reprezintă auditul realizat de auditorii financiari având scopul de certificare a informațiilor înscrise în situațiile financiare (în bilanț, contul de profit și de pierdere) prezintă situația reală a societății și sunt conforme cu principiile general acceptate.

Situaţiile financiare supuse auditului obligatoriu, raportul conducerii entităților respective și raportul auditorului se plasează pe pagina web a entităţii.

Pentru detalii nu ezitați să ne contactați la:

Adresa: str. Ciuflea 1A, of.93 (Midtown) Chișinău, Moldova

Tel: +373 69 184 328

E-mail: info@audit-data.md

Website: www.audit-data.md

help close