Stimate rezident ai MOLDOVA IT PARK,

 Va reamintim ca termenul de prezentare a rezultatului auditului obligatoriu privind verificarea anuală a activității rezidenților „MOLDOVA IT PARK” pentru anul 2021, de catre  auditorii și entitățile de audit înregistrați în Registrul public al auditorilor şi Registrul public al entităţilor de audit deținut de Consiliul de supraveghere publică a auditului, este până în data de 30 aprilie 2022. 

Audit-DATA SRL, vă aduce la cunostință faptul că este înregistrată în Registrul Public al entițăților de audit, deținut de Consiliul de supraveghere publică a auditului, cu numarul individual 1902003, iar în registrul ASP, cu nr. 1008600016392, din 17.03.2008. 

Societatea de audit acordă o gamă largă de servicii de audit, inclusiv de ținere a evidenței contabile, la o calitate ireproşabilă, în termenii clientului, la preţuri avantajoase. Este dotată cu tehnică, utilaj şi echipament necesar pentru îndeplinirea serviciilor de audit şi a altor servicii conexe, are practica largă privind deservirea agenţilor economici din diferite ramuri ale economiei naţionale a Republicii Moldova. 

Suntem dispuşi să prestăm companiei Dvs. servicii de audit conexe, privind verificarea obligatorie a îndeplinirii indicatorilor necesari pentru dobîndirea și menținerea statutului rezidentului parcului pentru tehnologia informației, în conformitate cu cerințele Deciziei Nr. 1 din 18.12.2018 a Administrației Parcului pentru tehnologia informației „MOLDOVA IT PARK”. 

Plata pentru serviciile mentionate (costul contractual) va fi determinată reieşind din  consumul timpului necesar pentru îndeplinirea volumului de servicii a personalului societății de audit și poate constitui suma de la 100 pînă la 1000 euro. 

Pentru stabilirea costului serviciilor de audit pentru întreprinderea Dvs., vă rugăm să ne expediați pe adresa de email info@audit-data.md următorii indicatori, pentru anul 2021:

·   Data înregistrării întreprinderii în registrul ASP, precum și în Molodva IT park;

·   Statutul de plătitori / neplătitori de TVA;

·   Numărul de clienți (contracte);

·   Numărul de angajați;

·   Numărul facturilor primite, eliberate lunar.

Achitarea se va efectua în felul următor: plata în avans în mărime de 50 % de la suma totală stabilită în contractul de audit la momentul solicitării serviciilor de audit, iar diferența – dupa predarea lucrărilor. 

Societatea dispune de personal calificat, deţinători de certificate de calificare în domeniul auditului general, cu o vastă experienţă în domeniul auditului, contabilităţii şi analizelor. În cadrul societăţii de audit  la moment activează patru auditori certificaţi şi doisprezece specialişti în domeniul contabilităţii şi auditului. 

Ne asumăm responsabilitatea deplină, faţă de întreprinderea DVS, cât si faţă de organele de control pentru lucrul efectuat si garantăm confidenţialitate.

În rezultatul analizei documentelor pe care le prezentaţi, compania vă propune soluţii de înlaturare a lacunelor depistate.

 Oferim servicii de o calitate înaltă la PREŢURI AVANTAJOASE.

 Vă rog să nu ezitaţi să ne contactaţi pentru orice întrebare sau comentariu care aţi putea avea.

 

Cu deosebită stimă şi consideraţie,

Administrator                                               

Crucerescu Ala

 

Certificatul de calificare a auditorului seria AG nr.000281,

eliberat în baza deciziei Comisiei de Certificare din cadrul Ministerului de Finante la data de  25 noiembrie 2004

help close